Oldehove, het Europese cultuurplein

Oldehove, baken van herkenning, symbool van Leeuwarden. Het plein voor de toren is een plein van mensen en menigten, vormt de historie van de Friese hofstad en is het dak van een parkeergarage. Het plein oogt vaak leeg. Of is dat het idee dat we hebben omdat we ons verloren voelen in een open ruimte; hebben we houvast nodig?

Het is aan wethouder Henk Deinum om uitvoering te geven aan de wens van de gemeenteraad om ‘open’ plekken in de Leeuwarder binnenstad in te vullen. Met de architectuurmanifstatie Kloppend Hart heeft Leeuwarden architecten en belangstellenden daarom voorstellen laten maken. Een goede aanzet. Op plekken als het Oldehoofsterkerkhof erkent Deinum, komt die invulling ‘verrekte precies’.

Hij pleitte onlangs in de Leeuwarder Courant voor een ‘beeldbepalend gebouw’ aan de oostkant van het plein, de kant van het Heer Ivostraatje, waar we langs het plein naar Grote- en Kleine Kerkstraat rijden. Op die plek stond vroeger de bebouwing zoals op bijgaande foto uit de beeldbank van het Historisch Centrum Leeuwarden is te zien. Die bebouwing is in de jaren vijftig gesloopt en nu kijken we op de fraaie panden van onder meer het politiebureau en Restaurant De Brasserie. Rechts de bebouwing die in de jaren vijftig werd gesloopt, links de situatie (foto uit 1989) met de groenstrook op dezelfde plek.

Waarom Deinum een ‘beeldbepalend gebouw’ op die groenstrook wil, laat hij vooralsnog onbeantwoord; wel dat hij ‘in gesprek gaat met alle betrokkenen’. In de functiebeschrijvingen voor het nieuwe Oldehove- gebouw lezen we multifunctioneel evenementengebouw, bibliotheek, kantoren, horeca en detailhandel. Dat van die evenementen ligt voor de hand, maar een bibliotheek? Ja, als je wenst dat alle ‘bibliotheken’ bij elkaar staan. Nee, omdat er een serie prachtige panden van het Fries Museum aan de Tweebaksmarkt schreeuwen om goede herbestemming.

Kantoren? Hoeveel vierkante meter wilt u in en direct naast de binnenstad hebben? Horeca, detailhandel? Met alle leegloop van winkels, inkrimping van het winkelgebied en de hoeveelheid winkels in de binnenstad, een volstrekt onzalig plan. En wil Leeuwarden er een hotel bij, zet dat dan aan de Tesselschadestraat of de Snekertrekweg. Naast de binnenstad, het station en alle ruimte voor een hotel met 150 of meer kamers met dito parkeervoorziening. De vragen bij het Oldehoofsterkerkhof zijn natuurlijk: wat is de behoefte, wat kan het plein hebben, wat is de ambitie en waarom? Willen we de top 10 in van Europa’s mooiste pleinen, willen we weer iets met Culturele Hoofdstad in het achterhoofd? Ambitie moet breder zijn dan een eenmalige manifestatie; de stad en vooral haar inwoners verdienen dat.

Deinum heeft een punt dat uiterlijk en functie ‘verrekte precies’ komen. Kunnen we dan alvast beginnen met langs de noord en zuidkant mooie bomenrijen te plaatsen, desnoods in grote bakken met banken & verlichting? Aankleding helpt bij het steun zoeken in de leegte, helpt bij de verbinding tussen Grote- en Kleine Kerkstraat en de Oldehove. Steun hebben we ook aan een goede naam. Bij het doorbladeren van ’t Kleine Krantsje lezen we bij voortduring dat uitgever/schrijver Feddo Schoustra meestal de naam Oldehoveplein in plaats van Oldehoofsterkerkhof gebruikte. Voer die naam door. Makkelijk, bekt beter, internationaal toegankelijk, beter te communiceren.

Europees cultuurplein

In een visioen openbaart zich een fascinerend glazen luchtbrug-gebouw op stalen poten, waarin kunstenaars en artiesten tijdelijk kunnen verblijven, werken en exposeren. Het gebouw is transparant en goed toegankelijk voor al het publiek. Onder de glazen brug zijn enkele ruimten gecreeerd voor evenementondersteuning op het plein. En we kunnen onder het gebouw doorlopen, de zichtlijn op het plein en vice versa wordt niet helemaal weggenomen. Gebouw en plein maken combinaties van bijzondere exposities mogelijk.

Op het plein is naast bestaande evenementen alle ruimte voor kortdurende exposities en uitvoeringen van beeldende kunst, muziek, buitentheater, digitale en lichts-shows van artiesten en (straat)kunstenaars. We gunnen het Zaailand het Fries Museum; schenk Leeuwarden en het Oldehoveplein de kleinkunst, het straattheater en vooral de verbeelding.

De tussenliggende straten vormen de verbinding in de culturele mix van stad, musea en  poppodia; de grachten en de Prinsentuin de rustieke schil. Het plein wordt levendig, aanschouwend, publiektrekkend, mediageniek, internationaal scorend, voor inwoners en toeristen, voor alle leeftijden: het Oldehoveplein als beeldbepalend Europees cultuurplein.

De Oldehove verdient een levendig en werelds plein; het uitzicht is er al.

De Oldehove verdient een levendig en werelds plein; het uitzicht is er al. De contouren van de oorspronkelijke Sint- Vituskerk zijn herkenbaar in (een deel van) de zwarte tegels. De kerk stortte in 1576 in tijdens een heftige storm en werd nooit herbouwd.

Advertentie

3 gedachtes over “Oldehove, het Europese cultuurplein

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s